HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Hội đồng chấm báo cáo

  1. GS.TS Phạm Minh Thông
  2. PGS.TS Vũ Đăng Lưu
  3. PGS.TS Lê Văn Trường
  4. TS. Trần Chí Cường
  5. PGS.TS. Bùi Văn Giang
  6. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền
  7. BSCKII Nguyễn Đức Khang
  8. PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân