HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Giáo sư Jin Wook Chung

 

TÊN   :  Jin Wook Chung

CHỨC DANH VÀ CHỨC VỤ HIỆN TẠI

                   Giáo sư và Chủ tịch

                   Viện điện Quang

                   Đại học Y Quốc gia Seoul

QUỐC TỊCH: Hàn Quốc

BẰNG CẤP

                   Bằng Y tế Quốc gia, Hàn Quốc – Tháng Hai 1985 (số: 28137)

HỌC VẤN

     CHƯA TỐT NGHIỆP   :    Đại học Khoa học và Nghệ thuật tự do

                                                         Đại học Quốc gia Seoul

                                                         (Tháng ba 1979 – Tháng hai 1981)

 

     ĐÃ TỐT NGHIỆP         :    Đại học Y hệ M. D.

                                                         Đại học Quốc gia Seoul

                                                         (Tháng ba 1981 – Tháng hai 1985)

                                                 

                                                  Tốt nghiệp hệ M.S.

                                                         Đại học Quốc gia Seoul

                                                         (Tháng ba 1987 – Tháng hai 1989)

 

                                                  Tốt nghiệp hệ Ph.D.

                                                         Đại học Quốc gia Seoul

                                                         (Tháng ba 1992 – Tháng hai 1994)

     SAU ĐẠI HỌC       :          Thực tập luân chuyển

                                                  Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Seoul

                                                  (Tháng ba 1985 – Tháng hai 1986)

 

                                                  Nội trú Viện Điện quang

                                                  Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Seoul

                                                  (Tháng ba 1986 – Tháng hai 1989)

BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN: Ban Điện Quang Hàn Quốc (Tháng 2/1989)

QUÂN ĐỘI      :  Đội trưởng, Phòng không không quân Hàn Quốc,

                                      Bác sĩ phẫu thuật bay (Tháng ba 1989 – Tháng tư 1992)

 

CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN VÀ HỌC THUẬT

                   Giảng viên Điện Quang

                                      Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng ba 1994 -  Tháng hai 1996)

                   Trợ lý giáo sư Điện Quang

                                      Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng ba 1996 -  Tháng hai 2001)

                   Phó giáo sư Điện Quang

                                      Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng hai 2001 – Tháng ba 2006)

                   Giáo sư Điện Quang

                                      Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng tư 2006 - Nay)

CHỨC VỤ BỆNH VIỆN

                   Nghiên cứu sinh lâm sàng trong X quang tim mạch & can thiệp                        Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng năm 1992 – Tháng hai 1994)

 

                   Thành viên thuộc Khoa Tim mạch & Can thiệp,

                                   Đại học Y Quốc gia Seoul

                                   (Tháng ba. 1994 -  Nay )

 

                   Thành viên thuộc Khoa nghiên cứu động vật, Viện Điện quang

                                      Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng một 1995 - Nay    )

 

                   Học viên dự thính

                                   Bộ X Quang can thiệp tim mạch, Trung tâm  Y tế Stanford

                                      (Tháng bảy 1996 – Tháng sáu 1997)

 

                   Trưởng khoa X Quang Tim mạch & Can thiệp

                                       Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng chín 2012 -  Tháng mười 2017 )

 

                   Chủ tịch, Viện Điện Quang

                                       Đại học Y Quốc gia Seoul

                                      (Tháng mười một 2017 -  Nay )

Các tin khác

Giáo sư Laurent Pierot

Giảng viên Đại học Reims Champagne - Ardenne - Reims - Pháp

Tiến sĩ Gérald Gahide

Phó giáo sư X quang can thiệp và hình ảnh tim mạch Đại học Sherbrooke, Quebec, Canada

Giáo sư Lawrence Edward Ginsberg

Giáo sư X-quang chẩn đoán chấn thương đầu và cổ Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas Houston, Hoa Kỳ

Tiến sĩ Wang Jun Jie

Giám đốc Trung tâm điều trị ung thư Bệnh viện Đại học Bắc Kinh

Bác sĩ Tan Bien Soo

Chủ tịch Trường đại học Điện quang Singapore Singapore

Bác sĩ Chien-An Liu

Bộ phận hình ảnh bụng Khoa Điện quang Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc

Bác sĩ Ho Jong Chun

Khoa Điện quang & Trung tâm Tim mạch Cerebro Bệnh viện Seoul St. Mary Hàn Quốc