HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Giáo sư Laurent Pierot

Bác sĩ Nội trú bệnh viện Paris (kì thi năm 1985)

Kỳ thi quốc gia: 1989 -1990

Số thứ tự xếp hạng bác sĩ: 51/4033

1987 : Chứng chỉ chuyên khoa về khoa học thần kinh  (Paris VI)

1990 : Bác sĩ y khoa, Paris. Huy chương bạc.

1990 : Chứng chỉ chuyên khoa  về X quang điện toán

1990-1993 : Bác sĩ-giảng viên CĐHA  tại trường đại học Pierre et Marie Curie - Paris VI

2000 : Tiến sĩ của  trường ĐH Paris VI – Chuyên ngành: CĐHA thần kinh (2000)

Đánh giá: xuất sắc với sự khen tặng của hội đồng

2000 : Bổ nhiệm phụ trách nghiên cứu khoa học – Đại học Reims – Champagne – Ardenne

2001 : Giáo sư của trường đại học Y Reims

2007 : Đánh giá cấp bằng Châu Âu về  CĐHA thần kinh

7- Chức năng bệnh viện:

- Giảng viên-Phụ trách nội trú tại các bệnh viên: 1/11/1990 – 31/10/1993 ; Khoa CĐHA Thần kinh Charcot. GS . C. Marsault. Bệnh viện La Salpetrière.

- Trợ lý Khoa điện quang can thiệp thần kinh của GS. J. Moret Bệnh viện Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild: từ 1/11/1993 đến 31/08/ 1995.

- Trưởng đơn nguyên Chẩn đoán và Can thiệp điều trị điện quang thần kinh – Bệnh viện  FOCH ; từ 1/09/1995 đến 31/08/2001.

-  Giáo sư đại học – bác sĩ bệnh viện; từ 1/09/2001; khoa CĐHA – Bệnh viện Maison Blanche – Đại học Y Reims

- Trưởng khoa: khoa CĐHA  - Bệnh viện Maison Blanche – Đại học Y Reims ; Từ tháng 09 2001.

- Điều phối viên hội Chẩn đoán hình ảnh cuả trường đại học Y Reims ; từ 1/09/ 2004 đến 31/12/ 2007.

8- Hội đồng khoa học:

- Hiệp hội CĐHA thần kinh (1995)

  • Phụ trách tài chính hội từ  tháng 01/2003  đến tháng 03/2007
  • Chủ tịch hội từ tháng 03/2007

- Hiệp hội can thiệp thần kinh (1997)

  • Thành viên ủy ban tư vấn từ 2009

- Hiệp hội điện quang thần kinh Châu Âu

  • Thành viên từ năm1995
  •  Chủ tịch hội đồng khoa học từ tháng 01/ 2009

- Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh Pháp (2000)

- Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh Châu Âu (2007)

  • Tham gia giảng dạy khóa học tự chọn: Giải phẫu và Chẩn đoán hình ảnh (DCEM2)
  • Tham gia tổ chức và giảng dạy khóa học tự chọn: Chỉ định và chiến lược chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh (DCEM 3)

CHT chức năng và cấu trúc hình thái (1h)

9- Các sách và bài học thuật đã viết: (số lượng: 17)

10- Bài báo đã đăng: (số lượng: 83)

11- Các báo cáo hội nghị: (số lượng : 197)

12- Khách mời thuyết trình tại các hội nghị quốc tế: (số lượng : 35)

 

Một số bài báo tiêu biểu

1. Can thiệp nội mạch điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch não sử dụng Onyx : nghiên cứu hồi cứu, đa trung tâm.

L. Pierot, A-C. Januel, D. Herbreteau, X. Barreau, J. Drouineau, J. Berge, N. Sourour, C.Cognard

J Neuroradiol. 2009, 36: 147-152.

2. ATENA : nghiên cứu hồi cứu đầu tiên, đa trung tâm đánh giá điều trị phình mạch não chưa vỡ bằng can thiệp nội mạch.

L. Pierot, L. Spelle, F. Vitry, for the ATENA investigators

J Neuroradiol. 2008, 35: 67-70.

3. Dị dạng thông động tĩnh mạch não: đánh giá nguy cơ chảy máu và tỉ lệ tử vong.

L. Pierot, C. Cognard C, L. Spelle

J Neuroradiol. 2004, 31 (5): 369-375

4. Kết quả ban đầu điều trị can thiệp nội mạch phình mạch não vỡ, phân tích đa trung tâm CLARITY.

L. Pierot, C. Cognard, F. Ricolfi, R. Anxionnat, for the CLARITY investigators

AJNR Am J Neuroradiol, 2010, 31: 907-911.

5. Lựa chọn điều trị can thiệp nội mạch phình mạch não bằng micrus microcoils : những kết quả điều trị bước đầu trên 78 bệnh nhân.

L. Pierot, P. Flandroy, F. Turjman, J. Berge, J.-N. Vallée, A. Bonafé, S. Bracard

Journal of Neuroradiology, 2002, 29(2):114-21.

Các bài giảng thuyết trình tại Việt Nam

- Điều trị phình động mạch não bằng can thiệp nội mạch- GS. PIEROT: Bệnh viện Bạch Mai, Tháng 5/2001

- Điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch não- GS PIEROT: Bệnh viện Bạch Mai, Tháng 11/2001.

- Điện quang can thiệp- GS. PIEROT và GS. DERAMONT: Hội nghị hình ảnh và y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 2, Hà nội, 26-27/2/2004

- Điều trị dị dạng mạch não bằng can thiệp nội mạch : Phình động mạch và thông động tĩnh mạch não bằng vật liệu mới Onyx: Hà nội và Hồ Chí Minh, 17-21/12/2007.

- Dị dạng mạch não : Hội điện quang và Y học hạt nhân, Nha Trang, 28-29/9/2009

- Những tiến bộ hiện nay điều trị can thiệp nội mạch phình mạch não : Bệnh viện Bạch Mai, 5/11/2010

Các tin khác

Giáo sư Jin Wook Chung

Giáo sư và chủ tịch, khoa X quang Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Seoul, Hàn Quốc

Tiến sĩ Gérald Gahide

Phó giáo sư X quang can thiệp và hình ảnh tim mạch Đại học Sherbrooke, Quebec, Canada

Giáo sư Lawrence Edward Ginsberg

Giáo sư X-quang chẩn đoán chấn thương đầu và cổ Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas Houston, Hoa Kỳ

Tiến sĩ Wang Jun Jie

Giám đốc Trung tâm điều trị ung thư Bệnh viện Đại học Bắc Kinh

Bác sĩ Tan Bien Soo

Chủ tịch Trường đại học Điện quang Singapore Singapore

Bác sĩ Chien-An Liu

Bộ phận hình ảnh bụng Khoa Điện quang Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc

Bác sĩ Ho Jong Chun

Khoa Điện quang & Trung tâm Tim mạch Cerebro Bệnh viện Seoul St. Mary Hàn Quốc