HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 - 2019

Chủ đề Hội nghị

Để giúp sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan tới trọng tâm chính của " HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC ", ban tổ chức hoan nghênh bất kỳ đóng góp của Quý vị đại biểu trong các chủ đề sau hoặc có liên quan đến:

-         Can thiệp mạch thần kinh.

-         Can thiệp ngoại biên.

-         Can thiệp tiêu hóa, gan, mật.

-         Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm: tuyến giáp, vú.

-         Can thiệp cơ xương khớp

-         Các can thiệp khác.